Klasa VIII

Omówienie kolejnej lekcji Edukacji dla Bezpieczeństwa znajduje się w linku do filmu. Po obejrzeniu wydrukujcie i wklejcie do zeszytów  notatkę, która znajduje się poniżej. Jeżeli ktoś z Was nie posiada drukarki proszę aby przepisał notatkę do zeszytu.

https://youtu.be/iJDzZ_bXHCE

Temat: Złamania,  zwichnięcia i skręcenia.

Złamanie- przerwanie ciągłości tkanki kostnej

Zwichnięcie – trwałe przemieszczenie powierzchni stawowych wewnątrz stawu

Skręcenie- uraz więzadeł stawu spowodowany ruchem przekraczającym fizjologiczny zakres w danym stawie

Objawy towarzyszące :

– ból

– obrzęk

– zasinienie

– zniekształcenie kończyny

– ograniczenie ruchomości

Pomoc przy urazach kostno stawowych.

Należy unieruchomić kończynę w możliwie komfortowy i stabilny sposób . Robimy to w pozycji najwygodniejszej dla poszkodowanego:

- W przypadku uszkodzenia kości unieruchamiamy uszkodzoną kość z dwoma sąsiednimi stawami.

- W przypadku uszkodzenia stawu unieruchamiamy staw z dwiema sąsiednimi kośćmi.

Do unieruchomienia możemy użyć wielu rzeczy, którymi dysponujemy na co dzień np. deska, kij, koc, koszulka.

Przy urazach kręgosłupa należy bezwzględnie unieruchomić głowę i czekać na przyjazd karetki pogotowia.

Obszar załączników

Podgląd filmu YouTube EDB- złamania, zwichnięcia, skręcenia

EDB- złamania, zwichnięcia, skręcenia


Omówienie kolejnej lekcji Edukacji dla Bezpieczeństwa znajduje się w linku do filmu. Proszę kto z Was ma możliwość niech obejrzy film do końca, trwa około 12 minut. Po obejrzeniu wydrukujcie i wklejcie do zeszytów z EDB notatkę, która znajduje się poniżej. Jeżeli ktoś z Was nie posiada drukarki proszę aby przepisał notatkę do zeszytu

https://youtu.be/69h7IAYs-Uc

Temat: Tamowanie krwotoków.

Krwawienie - uszkodzenie drobnego naczynia żylnego

Krwotok – uszkodzenie naczynia tętniczego lub dużego naczynia żylnego   

Rodzaj krwotoku rozpoznajemy po ilości krwi wypływającej z rany, sposobie wypływania oraz kolorze krwi.

Krwotok tętniczy – charakteryzuje się pulsującym w rytm pracy serca wypływaniem krwi jasnoczerwonej (bogatej w tlen)

Krwotok żylny – krew wypływa jednostajnym strumieniem z całej powierzchni rany i ma kolor ciemnoczerwony.

Postępowanie przy zranieniach :

Płytkie rany, urazy termiczne i urazy głowy zabezpieczamy opatrunkiem osłaniającym

1)Załóż rękawiczki ochronne

2)Przemyj ranę wodą z mydłem

3)Przyłóż w miejsce rany jałową gazę

4) Umocuj gazę plastrem lub bandażem

Opatrunek uciskowy służy do tamowania krwotoków

1)Załóż rękawiczki ochronne

2) Przyłóż na ranę jałową gazę

3) W miejscu zranienia przyłóż wałek ze zwiniętego bandaża lub inny przedmiot

 4) Zabandażuj dokładnie miejsce zranienia ( jeżeli rana przecieka krwią dołóż kolejną warstwę )

Obfite krwawienie może spowodować wstrząs krwotoczny wynikający z niedotlenienia organów wewnętrznych . W takiej sytuacji należy ułożyć poszkodowanego na plecach z nogami do góry i natychmiast zadzwonić po pogotowie.

W sytuacji kiedy doznacie urazu nosa w wyniku którego leci krew należy lekko pochylić głowę do przodu i podłożyć pod nos jałową gazę.

Obszar załączników

Podgląd filmu YouTube Tamowanie krwotoków

Tamowanie krwotoków

Proszę o rozwiązanie testu, który znajduje się w poniższym linku ( po obejrzeniu filmu i wklejeniu/przepisaniu notatki do zeszytu). Test składa się z 5 prostych pytań. Na cztery z nich odpowiedzi znajdziecie w notatce. Odpowiedz na piąte pytanie ukryta jest w filmie.

 

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com