Telefony sekretariatu:
(32) 280-05-50
(32) 289-33-33

fax: (32) 280-00-69
w godzinach od 7:00 do 15:00

e-mail: sekretariat[at]sp51.bytom.pl

int pasek

INTEGRACJA

 

integr src m

Rys. Paweł Zając Ja i moi koledzy

     Mamy przyjemność podzielić się z Państwem informacjami na temat naszej szkoły, która jest miejscem przyjaznym i otwartym na sukces naszych podopiecznych. Włączanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w proces nauczania oraz wychowania razem z dziećmi i młodzieżą pełnosprawną w szkołach ogólnodostępnych
 organizujących oddziały integracyjne, uczy uczniów sprawnych wyrozumiałości
i tolerancji dla inności drugiego człowieka, zaś uczniom niepełnosprawnym umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę swoich możliwości wspólnie z rówieśnikami.

integr

Rys. Grzegorz Nowak Moja szkoła

int pasek

WSZYSCY JESTEŚMY TWÓRCAMI INTEGRACJI

 

     W Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zawsze było bliskie sercu osób kierujących pracą szkoły i pracujących w niej nauczycieli. Wieloletnie doświadczenie pedagogiczne zmierzające do wyrównania szans edukacyjnych uczniów (klasy wyrównawcze) oraz rosnące potrzeby środowiska lokalnego w zakresie zapewnienia prawidłowego procesu kształcenia i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w ramach ogólnodostępnej szkoły spowodowały, że po czasie intensywnych przygotowań (likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie sal lekcyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, poszukiwanie odpowiednich metod
i form pracy dydaktyczno-wychowawczej, opracowanie programów nauczania, itp.)
1 września 2000 roku dokonano uroczystego otwarcia pierwszej w naszym mieście klasy integracyjnej.

IMG 7263

Dzień sportu

int pasek

PRACA Z CIAŁEM

 

     Dzieci dzieki elementm naturoterapii, zdrowej motywacji, ćwiczeniom korygujących ich postawę ciała w róznych pozycjach, laboratorium siebie usprawniaja swoje ciało oraz co za tym idzie swój umysł.

pzc 01

więcej

int pasek

PRACOWNIA PRZYRODNICZA

 

     Pierwsze sianie w nowo otwartej pracowni przyrodniczej przez dzieci z klas integracyjnych. Pracowani funkcjonuje od niedawna, pod opieką pań Beaty Ślazok, Iwony Święcickiej i Julii Knapik dzieci poznają praktyczną stronę życia z przyrodą. Podlewają, przesadzają, sieją i dostosowują odpowiednie nasłonecznienie kwiatom doniczkowym. Już wkrótce zapraszamy na wystawę kwiatów.

pp 01

więcej

int pasek

REWALIDACJA

 

     Rewalidacja (łac. validus - silny, sprawny, re-powtórnie) to ciąg zabiegów dydaktycznych, wychowawczych, leczniczych, których celem jest jak najlepsze przystosowanie do życia społecznego. To zaspokojenie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych jednostki, aby umożliwić jej wszechstronny rozwój – na miarę jej możliwości. Rewalidację można więc określić jako działanie zmierzające do najpełniejszego rozwoju poprzez długotrwałą działalność terapeutyczno -pedagogiczną.

więcej

int pasek

JA I MÓJ NIEPEŁNOSPRAWNY KOLEGA

 

     W roku szkolnym 2014/2015 w klasach integracyjnych, w których od września wspólną naukę rozpoczęły dzieci zdrowe i niepełnosprawne realizowany jest projekt
o charakterze warsztatowym „Ja i mój niepełnosprawny kolega”. Głównym celem zajęć jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowanie uczniów w klasie, nauka tolerancji, a także akceptacja odmienności drugiego człowieka. Projekt zakłada cykl spotkań poświęconych nawiązywaniu pozytywnych kontaktów rówieśniczych, integrowaniu grupy, kształtowaniu otwartości wobec innych osób oraz rozwijaniu zdolności empatycznego odczuwania.

30150331 1c 3

30150331 3e 2

więcej


     W roku szkolnym 2008/2009 nasza szkoła uczestniczyła w realizacji projektu Ja i mój niepełnosprawny kolega skierowanego do szkół i przedszkoli na terenie Bytomia, w których funkcjonują oddziały integracyjne i specjalne. Popołudniowez zajęcia o charakterze warsztatowym odbywały się raz w tygodniu i obejmowały integrację uczniów zdrowych i niepełnosprawnych poprzez formy aktywności plastycznej, muzycznej
i ruchowej. Na zakończenie projektu efekty zrealizowanych w czasie warsztatów działań zostały zaprezentowane rodzicom podczas wspólnego spotkania.

     Forma integracji społeczności szkolnej poza zajęciami dydaktycznymi sprzyjała wzajemnej inspiracji, nawiązywaniu kontaktów społecznych z rówieśnikami oraz dorosłymi, odczuwania satysfakcji z udzielenia pomocy innym, identyfikowaniu się
z grupą, samodzielnemu podejmowaniu działań na rzecz grupy. Działaniom uczniów sprzyjała atmosfera życzliwości, bezpieczeństwa i wzajemnego zrozumienia. Zapraszamy do obejrzenia naszej prezentacji:

Ja i mój niepełnosprawny kolega

int pasek

Mała Galeria

mala_galeria001.jpg
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com