Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

 

Finał I Miejskiego Konkursu Wiedzy i Historyczno-Literackiego

Wystawa prezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu pt „Żwirko i Wigura – bohaterowie przestworzy”- poświęcona została dwóm wspaniałym lotnikom, którzy wiele wnieśli w rozwój lotnictwa polskiego i europejskiego. Ich zwycięstwem w Berlinie zachwycali się Polacy w 1932 roku. Tworzyli wyjątkową załogę - niespotykaną w historii lotnictwa sportowego. Łączyła ich przyjaźń oparta na zaufaniu i zrozumieniu. Gdy Żwirko poświęcał czas treningom i opanowywaniu szlaków lotu( wg map), to Wigura analizował regulaminy lotów, wyliczał maksymalną prędkość, podawał propozycje taktyki, a głównie zajmował się maszyną.

Kapitan, pilot Franciszek Żwirko był zasłużonym dla sportu lotniczego zawodnikiem, organizatorem i instruktorem. W 1923 roku ukończył Szkołę Pilotów w Bydgoszczy, a następnie Wyższą Szkołę Pilotażu w Grudziądzu. Służył jako pilot I Pułku Lotniczego w Warszawie w stopniu porucznika. Był wielkim wzorem dla adeptów pilotażu, a w prasie nazwano go „Wołodyjowskim polskiego lotnictwa sportowego” z powodu niskiego wzrostu i niezwykłej charyzmy. Pełniąc funkcję dowódcy był wymagającym szefem eskadry ćwiczeń pilotażu w Szkole Orląt w Dęblinie.

Natomiast inżynier Stanisław Wigura to zasłużony dla sportu lotniczego konstruktor i lotnik- mechanik. W 1920 r. brał udział w walkach i obronie skierowanej przeciwko wojskom bolszewickim. W 1927 roku skonstruował wraz z S. Rogalskim swój pierwszy samolot WR-1, ponadto pracował jako wykładowca w Państwowej Szkole Lotniczo- Samochodowej w Warszawie. Gdy dołączył do konstruktorów J. Drzewiecki- wówczas założyli przy studenckiej Sekcji Lotniczej przy Kole Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej wytwórnię – RWD, a pierwszą awionetkę RWD zaprezentowano w 1928 r.

Po kilku latach wspólnego latania dopiero w 1932 r. Wigura i Żwirko usiedli obok siebie w kabinie RWD-6, który był pierwszym, polskim samolotem zwanym” limuzyną, a to ze względu na samochodowy układ siedzeń i podwójne sterowanie umieszczone we wnętrzu.

W latach 1929- 1932 uczestniczyli wspólnie w zawodach krajowych i w międzynarodowym Challenge’u w 1930 r. i 1932 r. uzyskując pierwsze miejsce i puchar międzynarodowy dla Polski.

11.09.1932 r. piloci lecąc w charakterze gości honorowych na święto lotnicze do Pragi- zginęli w katastrofie lotniczej na terenie Czechosłowacji. Czeskie i polskie komisje wojskowe jako przyczynę oderwania się skrzydła podali wtargnięcie powietrza do samolotu. Obecnie badacze wojskowi twierdzą, że przyczyną katastrofy było samowzbudne drgania skrzydeł- powodujące ich demontaż- tzw flatter.

Żwirko i Wigura- razem latali i zginęli – toteż zostali pochowani we wspólnej mogile jako „bohaterowie przestworzy” na Powązkach w Warszawie.

By uczcić pamięć o wspaniałych pilotach i przybliżyć historię ich życia oraz lotnictwa sportowego w okresie międzywojennym - nauczycielki historii i języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi- Panie Anna Dziadek i Beata Czechowska- Siudak były pomysłodawczyniami konkursów : wiedzy oraz historyczno- literackiego dla uczniów bytomskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych pt : „ Żwirko i Wigura- bohaterowie przestworzy”.

25.11.2021 r. w Rotundzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu odbył się finał historyczno-literackich konkursów ,, Żwirko i Wigura – bohaterowie przestworzy”. Inspiracją do zorganizowania konkursu była wspomniana już wcześniej wystawa poświęcona bohaterom, a zainicjowana przez Górnośląski Odział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach. Organizatorem konkursów była Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu i Górnośląski Oddział Wspólnota Polska w Katowicach, natomiast współorganizatorami konkursów była Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Wł. Studenckiego i Technikum nr 4 im. Mari Skłodowskiej-Curie. Patronat nad konkursem objął:

  • Prezydent Miasta Bytomia
  • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
  • Towarzystwo Miłośników Bytomia
  • Śląski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

Słowa Franciszka Żwirki były mottem, myślą przewodnią naszej uroczystości:

,, Nie mógłbym żyć bez lotnictwa, bez lotów i tej jakiejś urzekającej atmosfery lotniska. Duże przestrzenie, niby spokój- a jednocześnie napięcie, które mija po zakończeniu lotów”

Finał konkursu uświetnili przedstawiciele władz miasta, zaproszeni goście . :

- Pani Barbara Freier- Pniok- Naczelnik Wydziału Edukacji w Bytomiu

- Pan Alfred Pyrk- Radny Rady Miejskiej i Przewodniczący NSZZ „Solidarność”

- Pan Lesław Ordon- przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski

- Pani Bożena Mientus- Komendant Hufca ZHP Bytom

- Porucznik Kinga Zając- 34 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej w Bytomiu

-Sierżant Karol Żydek- 34 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej w Bytomiu

W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wystawą ,, Żwirko

i Wigura- bohaterowie przestworzy” przygotowaną przez Górnośląski Oddział Wspólnota Polska i Miejską Bibliotekę Publiczną oraz obejrzeć modele samolotów i uniformów lotniczych prezentowanych przez uczniów klasy awionik z Technikum nr 4 w Bytomiu pod opieką Pani Anny Morawiak i Pani Agnieszki Idzik. Goście oraz uczestnicy finału zostali ponadto zapoznani z historią lotnictwa polskiego i ich przedstawicielami, zostały zaprezentowane kierunki kształcenia uczniów w Technikum, jak również możliwości dalszego kształcenia i podjęcia pracy.

Dzięki zaangażowaniu uczniów i pracy nauczycieli konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem, a laureaci i uczestnicy konkursów otrzymali nagrody i dyplomy wręczone przez :

. Naczelnik Wydziału Edukacji- Panią Barbarę Freier- Pniok, Porucznik Panią Kingę Zając, Komendantkę ZHP – hm. Bożenę Mientus i przewodniczącego Regionalnego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski- Pana Lesława Ordona.

LAUREACI MIEJSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO- LITERACKIEGO

,, Żwirko i Wigura – bohaterowie przestworzy”

Konkurs literacki w kategorii klas 4-6 szkoły podstawowej:

I miejsce – Lena Michalska- Wilk ze Szkoły Podstawowej nr 45 pod opieką Pani Katarzyny Kowol

II miejsce- Julia Zientek ze Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi pod opieką Pani Anny Dziadek

Konkurs literacki w kategorii klas 7-8 szkoły podstawowej:

I miejsce – Aleksandra Kocot ze Szkoły Podstawowej nr 36 pod opieką Pani Anny Kozłowskiej

I miejsce- Jan Kocot ze Szkoły Podstawowej nr 36 pod opieką Pani Anny Kozłowskiej

II miejsce- Kalina Bielawska ze Szkoły Podstawowej nr 45 pod opieką Pani Katarzyny Kowol

III miejsce- Michał Michalski ze Szkoły Podstawowej nr 45 pod opieką Pani Ewy Sobczyk

wyróżnienie- Dominik Kupczyński ze Szkoły Podstawowej nr 44 pod opieką Pana Zenona Baczewskiego

Konkurs wiedzy – kategoria kl. 7-8 szkoły podstawowej

I miejsce-Wojciech Ohli ze Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego pod opieką Pani Katarzyny Zakrzewskiej

II miejsce- Matteo Ferchichi- ze Szkoły Podstawowej nr 9 pod opieką Pani Karoliny Nowak

III miejsce- Kacper Radomski- ze Szkoły Podstawowej nr 9 pod opieką Pani Karoliny Nowak

III miejsce – Nikodem Małkowski- ze Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi pod opieką Pani Beaty Czechowskiej - Siudak

III miejsce- Błażej Gordzielik ze Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi pod opieką Pani Beaty Czechowskiej-Siudak

III miejsce- Borys Fischer ze Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami

Integracyjnymi pod opieką Pani Anny Dziadek

wyróżnienie- Paulina Smyk ze Szkoły Podstawowej nr 46 pod opieką Pana Pawła Matoni

wyróżnienie- Oktawia Kiełpińska ze Szkoły Podstawowej nr 46 pod opieką Pana Pawła

Matoni

wyróżnienie- Hanna Dzienniak ze Szkoły Podstawowej nr 46 pod opieką Pana

Pawła Matoni

wyróżnienie- Olivier Jaski ze Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami

Integracyjnymi

wyróżnienie- Nikodem Franas ze Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami

Integracyjnymi

wyróżnienie- Jakub Wilk ze Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami

Integracyjnymi

Konkurs wiedzy - kategoria : szkoły ponadpodstawowe

I miejsce- Sebastian Zimoląg z Technikum nr 4 w Bytomiu pod opieką Pani

Anny Morawiak

I miejsce- Piotr Bodzek z Technikum nr 4 w Bytomiu pod opieką Pani Anny Morawiak

I miejsce – Dawid Płoneczka z Technikum nr 4 w Bytomiu pod opieką Pani

Anny Morawiak

Nagrody zostały ufundowane przez :

- Prezydenta Miasta Bytomia

- Instytut Pamięci Narodowej

- Stowarzyszenie Wspólnota Polska

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność

- Związek Harcerstwa Polskiego

- Towarzystwo Miłośników Bytomia

Dyplomy, podziękowania zostały zaprojektowane przez firmę poligraficzną Waikiki.

Testy wiedzy, prace literackie były oceniane przez bytomskich nauczycieli języka polskiego i historii.

Autorem pytań w konkursie wiedzy była P .Beata Czechowska- Siudak.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i nauczycielom, i zapraszamy za rok na kolejną edycję konkursów.

Anna Dziadek i Beata Czechowska- Siudak

2.jpg5.jpga.jpg3.jpgb.jpg7.jpg6.jpg1.jpgd.jpgc.jpg

..


herb bytomia 230


 

Kontakt

Sekretariat szkoły czynny
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00

ul. Łużycka 12a, 41-902 Bytom

telefony:  
(32) 280-05-50
(32) 289-33-33
fax (32) 280-00-69

e-mail: sekretariat @ sp51.bytom.pl
id. e-PUAP: SP51Bytom

Poziom zanieczyszczeń 

Odwiedza nas.

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.

Mała Galeria

mala_galeria001.jpg

Cyfrowobezpieczni.pl

Szkoła w programie
Cyfrowobezpieczni.pl
Bezpieczna Szkoła Cyfrowa
cyfrowobez logo

 

,


Stara wersja witryny dostepna pod adresem:
www.old.sp51.bytom.pl

 

 


 

 

INTEGRACJA

    W Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zawsze było bliskie sercu osób kierujących pracą szkoły i pracujących w niej nauczycieli.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

    Biblioteka szkolna w swych zbiorach posiada książki o różnej tematyce, tak, aby zaspokoić gust wszystkich czytelników. Należą do nich m.in.: powieści przeznaczone dla dzieci i młodzieży: obyczajowe, przygodowe, historyczne oraz bogaty wybór bajek i baśni.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Daty rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych wraz z przerwami w roku szkolnym 2017/2018.

Europejski Fundusz Społeczny


Projekty sponsorowane przez EFS.

Klasy 1-3


Najświeższe wiadomości z szkolnego życia maluszków

Plan lekcji


Plan lekcji wszystkich klas.PROJEKTY EDUKACYJNE

Bierzemy udział w wielu projektach edukacyjnych, zapraszamy do zapoznania się z szczegółami.

AKADEMIA RODZICA

Kilka porad dla rodziców...

JADŁOSPIS

Co dziś dobrego na stołówce?

Zdrowe i smaczne dania z naszej stołówki...

SZKOŁA W PILOTAŻU PROGRAMOWANIA

Pilotaż wnosi do programu nauczania tematykę programowania. Zapozna uczniów z elementarnymi podstawami programowania opartymi na specjalnie stworzonych językach programowania dla dzieci.

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com