Telefony sekretariatu:
(32) 280-05-50
(32) 289-33-33

fax: (32) 280-00-69
w godzinach od 7:00 do 15:00

e-mail: sekretariat[at]sp51.bytom.pl

Projekt współfinansowany przez MEN w ramach programu pn.: „Rodzina Polonijna” realizowanego  przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

           

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rodzina polonijna”

Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych
w języku polskim ze szkołami w Polsce.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polską, w latach 2017-2018 będziemy realizowali „Drogi Polaków do Wolności”.

Jest to dwuletni program współdziałania pomiędzy grupą dzieci i młodzieży ze Szkoły Sobotnio- Niedzielnej Języka Polskiego w Domu Polskim w Samborze na Ukrainie a uczniami klasy 7c i 7e Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi. Uczestnicy podczas dwóch tur zajęć prowadzonych w każdym roku na Górnym Śląsku  i w Obwodzie Lwowskim - realizowanych w formie gry miejskiej, będą poznawać drogi do Wolności Polaków zamieszkałych w Bytomiu i na Górnym Śląsku oraz w Samborze i w Obwodzie Lwowskim. Będą  pogłębiać wiedzę na temat wydarzeń  po zakończeniu I wojny światowej i kształtowaniu się granic II Rzeczypospolitej (1918-1922).  Ponadto będą uczestniczyli w grach miejskich i ulicznych inscenizujących wybrane wydarzenia z okresu powstań śląskich, plebiscytu. Będą zwiedzać i porządkować polskie cmentarze, groby i kwatery powstańców oraz żołnierzy walczących o odzyskanie niepodległości. Odwiedzą  wybrane miejsca narodowej pamięci związane z walką Polaków.  Główny cel projektu to kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy istotnej dla polskiej tożsamości narodowej.                                                                                                                                                

Część zajęć jest realizowana we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz ze Śląskimi Placówkami Muzealnymi                           

Trwałym efektem naszej współpracy będzie film oraz prezentacja multimedialna.

Szkolny koordynator programu

Beata Hucz-Pszon,

Anna Dziadek

Zapraszamy do relacji z poszczególnych etapów projektu:

Dzień pierwszy             Dzień drugi           Dzień trzeci            Dzień czwarty   

 

                                                                                                                                                 

Mała Galeria

mala_galeria001.jpg
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com