Telefony sekretariatu:
(32) 280-05-50
(32) 289-33-33

fax: (32) 280-00-69
w godzinach od 7:00 do 15:00

e-mail: sekretariat[at]sp51.bytom.pl

Rok szkolny 2021/22


CMI: Cel projektu

Kółko komputerowe projektu CMI.


    Nasza szkoła w tym roku szkolnym przystąpiła do projektu edukacyjnego "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" we współpracy z Politechniką Wrocławską. / W projekt zaangażowane są Politechniki Łódzka, Wrocławska, Warszawska oraz AGH / Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

     Program kółka obejmuję algorytmikę i programowanie / Scratch, Python, C++ / oraz robotykę / budowa i programowanie robotów min. z zestawów Jimu Robot, Lego Mindstorm EV3, Wedo /
Zajęcia prowadzone w grupie 4-6 oraz 7-8, łącznie tylko 15 uczniów.

Spotkanie organizacyjne w czwartek 21.10.2021r. godzina 16.10. Proszę o dostarczenie podpisanych formularzy.


Do pobrania:

Regulamin kółka komputerowego

Formularz zgody opiekuna na uczestnictwo w kółku.


Czwartek 28.10.2021r. zapraszam zgłoszonych uczniów:
klas 7-8  - godzina 15.20
klas 4-6  - godzina 16.10


z poważaniem mgr inż. Krzysztof Łybko
 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com