Telefony sekretariatu:
(32) 280-05-50
(32) 289-33-33

fax: (32) 280-00-69
w godzinach od 7:00 do 15:00

e-mail: sekretariat[at]sp51.bytom.pl

 

   

7 czerwca 2023r.

 

Zebranie z rodzicami klas pierwszych

w roku szkolnym 2023/2024

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu informuje,

że dnia 15 czerwca 2023 r. o godzinie 16.30 ( tj. czwartek)

odbędzie się zebranie dla rodziców uczniów klas pierwszych. Zebranie odbędzie się w auli szkoły (boczne wejście do szkoły).

Obecność obowiązkowa.


   

10 maja 2023r.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2023/24

W załącznikach przesyłamy informację dla uczniów klas VIII dotyczącą naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2023/2024 oraz terminy postępowania rekrutacyjnego, które dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty.

Informacja - nabór elektroniczny

Terminy rekrutacji


   

10 marca 2023r.

DZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE

Serdecznie zapraszamy przyszłych pierwszoklasistów wraz z opiekunami na DZIEŃ OTWARTY 30 marca w godzinach 16.30 -18.00.

/godz.17.00 spotkanie z P. dyrektor w auli/

Dyrekcja 

Rada Pedagogiczna

   

8 lutego 2023r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/24

Rodziców lub prawnych opiekunów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00  w terminie od 6 marca 2023r. do 19 maja 2023r. w celu zapisania dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu. Przy zapisie wymagane jest posiadanie dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego dziecka oraz dokument potwierdzający tożsamość dziecka.

Informacji na temat zapisów do szkoły udzielamy również telefonicznie pod numerem 32 280-05-50 wew. 21.

Poniżej zestaw dokumentów do pobrania:

Potwierdzenie woli rodzica 2023-2024

Komunikat nr1

Komunikat nr2

Uchwała LV_681_17

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej rejonowej - 2023

Wniosek o przyjecie dziecka do szkoły podstawowej - 2023podstawowej - 2023


   

30 kwietnia 2022r.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS 8 DOTYCZĄCA NABORU ELEKTRONICZNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA R.SZK. 2022/23

FILM EDUKACYJNY - RAEKRUTACJA:

https://www.youtube.com/watch?v=a6NYo9pGIJk

LINKDO STRONY REKJRUACJI:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Informacja - nabór elektroniczny

Terminy


 

 

21 marca 2022r.

PLAKAT RKRUTACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO RZEMIEŚLNICZYCH W BYTOMIU

Plakat


 

 

21 marca 2022r.

ZAPROSZENIE NA DNI OTWARTE

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących  

W  Tarnowskich Górach zaprasza ósmoklasistów na Dni Otwarte...

więcej


 

10 marca 2022r.

DZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE

Serdecznie zapraszamy przyszłych pierwszoklasistów wraz z opiekunami na DZIEŃ OTWARTY 17 marca w godzinach 17-18.

Dyrekcja 

Rada Pedagogiczna


 

8 marca 2022r.

ZAPRASZAMY PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW DO NASZEJ SZKOŁY 

Plakat informacyjny

Wirtualny spacer po  naszej szkole 

https://www.youtube.com/watch?v=AHXgCCw6AG8


 

2 marca 2022 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2022/23

Rodziców lub prawnych opiekunów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie od 7 marca 2022r. do 6 maja 2022r. w celu zapisania dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.

Przy zapisie wymagane jest posiadanie dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego dziecka oraz dokument potwierdzający tożsamość dziecka.
Informacji na temat zapisów do szkoły udzielamy również telefonicznie pod numerem 32 280-05-50 wew. 21.
Poniżej zestaw dokumentów do pobrania:

Komunikat nr1

Komunikat nr2

Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu

Wniosek o przyjęcie dziecka do  szkoły podstawowej spoza rejonu

Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej

Potwierdzenie woli rodzica 22/23

 


 

01 maja 2021r.

INFORMACJA 

Nabór elektroniczny - informacje dla uczniów klas VIII szkół podstawowych

     Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 prowadzona będzie w formie elektronicznej, poprzez stronę  https://slaskie.edu.com.pl/

Od 7 maja 2021 r. ww. strona zostanie otwarta dla kandydatów, którzy mogą przeglądać oferty szkół ponadpodstawowych.
 
     Na ww. stronie internetowej znajduje się do pobrania podręcznik dla kandydata, który  szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji m.in. podpowiedzi jak skonstruować dobrą listę preferencji, jakich błędów nie popełniać, jak przebiega proces rekrutacji, od czego zależy pierwszeństwo kwalifikacji, jak zwiększyć swoje szanse oraz wiele innych cennych informacji i porad.

I ETAP – zakładanie konta w systemie

od 17 maja 2021 r. – rejestracja odbywa się przez wypełnienie formularza na stronie  https://slaskie.edu.com.pl  z podaniem danych kandydata.

II ETAP- wybór oddziałów i szkół

od 17 maja 2021 r.

    Uczeń wybiera trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w ilości klas w każdej z tych trzech szkół! Klasy można układać w kolejności niezależnie od kolejności wybranych wcześniej szkół. Klasa, którą wybierze jako pierwszą na liście, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany.

III ETAP- składanie podań do szkoły pierwszego wyboru

     od 17 maja 2021 r. do dnia 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzonych szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składa się od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

    1) Forma PAPIEROWA
Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie kandydat drukuje podanie. Na wydrukowanym podaniu nie wolno nanosić już żadnych zmian. Podanie musi być podpisane przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.

    W związku z trwającą i zmieniającą się sytuacją epidemiczną, proszę skontaktować się telefonicznie ze szkołą pierwszego wyboru, w celu ustalenia sposobu dostarczenia podania lub sprawdzić informacje na stronach szkół pierwszego wyboru.

    2) Forma ELEKTRONICZNA (Profil Zaufany rodzica/opiekuna prawnego ucznia)
Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie można złożyć wniosek elektronicznie UWAGA! wymagany jest wówczas podpis rodziców/opiekunów prawnych przez PROFIL ZAUFANY (bez wymaganego podpisu podanie nie będzie weryfikowane).


IV ETAP- dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia do szkoły pierwszego wyboru

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

     Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

    W związku z trwającą i zmieniającą się sytuacją epidemiczną, proszę skontaktować się telefonicznie ze szkołą pierwszego wyboru, w celu ustalenia sposobu dostarczenia ww. dokumentów lub sprawdzić informacje na stronach szkół pierwszego wyboru.

V ETAP – zapoznanie się z wynikami naboru

22 lipca 2021 r.

VI ETAP - potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

     Kandydat sprawdza, do której szkoły został przyjęty i zanosi do niej oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie dostarczył ich wcześniej.
UWAGA! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

2 sierpnia 2021 r.  nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.

 

 www.ponadpodstawowa.bytom.pl  - ogólny link informacyjny


 https://www.youtube.com/channel/UCo8-PC53Ej4pQPx8DEz6d9g - linki do materiałów powtórzeniowych - egzamin ósmoklasisty


 

 

26 kwietnia 2021r.

INFORMACJA 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W BYTOMIU

Poniżej pakiet materiałów promocyjnych związanych z naborem do naszego liceum w nowym roku szkolnym 2021/2022. 

quiz:


 

22 kwietnia 2021r.

INFORMACJA 

Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka Czernichowie

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji na temat Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka Czernichowie:

https://liblink.pl/RvzJXSCuND

oraz filmu o przyszkolnym internacie

https://liblink.pl/BC6uqYdcz2

Jednocześnie proponujemy odwiedzić stronę facebookową szkoły:

https://liblink.pl/gQtLeKtsN5

gdzie na bieżąco aktualizowane są informacje o ZSRCKU w Czernichowie (min. dotyczące terminu Dni Otwartych Szkoły).


 

22 kwietnia 2021r.

INFORMACJA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO /DLA RODZICÓW/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej 120."Medyk" dysponuje ciekawą ofertą edukacyjną dla Rodziców Państwa Uczniów i Podopiecznych.

Pismo informacyjne

Plakat


 

22 kwietnia 2021r.

DZIEŃ OTWARTY W CHORZOWSKIM SŁOWAKU

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Państwo Rodzice i Nauczyciele,zapraszamy do udziału w tegorocznym Dniu Otwartym w chorzowskim Słowaku ! Co prawda odbędzie się on wirtualnie, lecz atrakcji mimo to nie powinno zabraknąć.Plan na multimedialne zwiedzanie Słowaka – szkoły uniwersyteckiej, wyróżnionej za olimpijskie i maturalne wyniki Złotą Tarczą 2021 jest następujący:

•    23.04.2021 (piątek) – będziecie mogli obejrzeć na kanale Słowak Movie (Youtube) https://www.youtube.com/channel/UCXdqA1xfyDNcbGrWE0eS1Kw  FILMIKI , w których nauczyciele wraz z uczniami opowiadają o swoich przedmiotach.

•    24.04.2021 – godz. 11:00 (sobota) – TRANSMISJA LIVE na kanale Słowak Movie (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=5TJ67xzqTCM, podczas której uczniowie zabiorą Was na spacer po Słowaku oraz Ogrodach Słowaka.

To również niepowtarzalna okazja, by uzyskać odpowiedź na nurtujące was PYTANIA, które możecie zadawać na czacie transmisji oraz dzwoniąc na specjalnie przygotowaną w tym celu INFOLINIĘ.

•    25.04.2021 (niedziela) – upłynie pod znakiem GIER. Zostanie Wam udostępniony serwer Minecraft, gdzie sami będziecie mogli przejść się po Szkole oraz gra tematyczna stworzona przez naszych uczniów.

Wszystkim tegorocznym ósmoklasistom życzymy powodzenia na zbliżającym się egzaminie, świetnych wyników klasyfikacyjnych, spełnienia rekrutacyjnych marzeń i udanych, zdrowych wakacji.


 

22 kwietnia 2021r.

DZIEŃ OTWARTY W I LO W BYTOMIU

Ósmoklasisto i Rodzicu Ósmoklasisty! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smoleniu w Bytomiu - szkoły osób z wieloma pasjami. Zapraszamy na codzienne wideospotkania informacyjne o profilach klas oraz na Dzień Otwarty on-line nr 1: 23 kwietnia. Szczegóły na naszej stronie www.1lo.bytom.pl. PrzyŁĄCZ się do nas.

Dzień otwarty

Informacja


 

15 kwietnia 2021r.

DNI OTWARTE

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

W RADZIONKOWIE

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie serdecznie zaprasza uczniów klas ósmych na dni otwarte szkoły, które odbędą się 20 kwietnia br. oraz 28 maja br. w godz. 12:00 – 18:00. W tym czasie można zapoznać się z ofertą edukacyjną Liceum w formie online przez konto Facebook lub przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl. Dnia 28 maja, jeżeli będzie taka możliwość, zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną również stacjonarnie.
W załączniku przesyłamy plakat informacyjny.

Plakat informacyjny


 

14 kwietnia 2021r.

INFORMACJA

Plakat

Ulotka


 

10 lutego 2021r.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH - PREZENTACJA

https://drive.google.com/file/d/1zJcwAWrAY0FHYjzkNn3rh5C5DULZnJ0n/view?usp=sharing

rozporządzenie


 

 

27 stycznia 2021 r.

INFORMACJA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO - RZEMIEŚLNICZYCH W BYTOMIU

ULOTKA INFORMACYJNA 

 

20 sierpnia 2020r.

ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 

ROK SZKOLNY 2020/21

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi  w Bytomiu informuje, że zebranie rodziców uczniów klas 1 odbędzie się 26.08.2020r. /środa/ o godz. 16.30 w auli szkolnej. Wejście do budynku od strony auli.

Zebranie odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Prosimy o przybycie w maseczkach i zachowanie dystansu.

Obecność obowiązkowa.


 

 

19 czerwca 2020 r.

WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY - TECHNIKUM NR6 

Dzień dobry,
w tym wyjątkowym czasie zapraszamy serdecznie na Wirtualny dzień otwarty Technikum nr 6 w ZST Bytom.
Inne niż do tej pory wydarzenie, bo w całości internetowe odbędzie się w poniedziałek 22.06 o godzinie 17:00 na naszym profilu Facebook oraz Youtube.
 
 
Zapraszamy!
 
Zespół Szkół Technicznych 
tel. +48 32 2813858 
www.zst.bytom.pl

 
Technikum nr 6
ul. Modrzewskiego 5 
41-907 Bytom 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

9 czerwca 2020 r.

INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW

W nawiązaniu do zbliżającej się rekrutacji kandydatów do szkół ponadpodstawowych  (15 czerwca) oraz wielu pytań i wątpliwości zamieszczamy ponizej link do filmu instruktażowego prezentująego krok po kroku sposób rejestracji kandydata do nowej szkoły:

https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be


 

2 czerwca 2020 r.

INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW

Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji

i szkół ponadpodstawowych

Zasady przeprowadzania egzaminów

Wykaz szkół ponadpodstawowych

 


 

5 maja 2020 r.

INFORMACJA DYREKTORA TECHNIKUM NR 13

W RADZIONKOWIE

ulotka informacyjna 

plakat 


 

5 maja 2020 r.

INFORMACJA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ

GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH W BYTOMIU

link do  ulotki - flipbooka   http://www.zsgh.bytom.pl/zsghinfo/index.html

link do plakatu    plakat_zsgh_2019 (1).jpg


 

29 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA DYREKTORA

BRANŻOWEJ SZKOŁY NR8  I STOPNIA W BYTOMIU

informacja o naborze

wniosek o przyjęcie


 

27.01.2020 r.

REKRUTACJA UCZNIÓW KLAS 1

rok szkolny 2020/2021

Zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/2021 z rocznika 2013 i chętnych 

z rocznika 2014r. do Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
w Bytomiu ul. Łużycka 12a będą odbywały się w okresie od 9 marca 2020r.
do 8 maja 2020r.

Przy zapisie dziecka wymagane są n/wym. dokumenty: - dokument potwierdzający tożsamość dziecka - dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego

Dokumenty do pobrania
- zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej – załącznik nr 1
- wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy podstawowej – załącznik nr 2
- komunikat nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020r. – załącznik nr 3

 

10 czerwiec 2019 r.

ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1

rok szkolny 2019/2020 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu informuje, że zebranie rodziców uczniów klas 1 odbędzie się 29.08.2019r. o godz. 16.30. W czasie zebrania zostanie podana informacja dotycząca podziału dzieci na klasy i będzie możliwość zapisania dziecka na świetlicę szkolną.

Obecność obowiązkowa.

 

13 maja 2019 r.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W roku szkolnym rekrutacja prowadzona jest w formie elektronicznej poprzez stronę https://slaskie.edu.com.pl/

Rekrutacja jest prowadzona jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas, dlatego przygotowano dwa osobne systemy. Do pierwszego systemu prowadzi przycisk z lewej strony (kolor niebieski) – to system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą szkołę podstawową (https://slaskie-posp.edu.com.pl/kandydat/app/).

Na ww. stronach znajduje się do pobrania bezpłatny poradnik „Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku?” – publikacja szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji.


 

2 marca 2019 r.

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Rekrutacja - wiadomości ogólne

Komunikat nr1

Wniosek o przyjęcie dziecka do  pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy rejonowej publicznej szkoły podstawowej


 

20 września 2018 r.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Ulotka rekrutacyjna

Prezentacja na temat rekrutacji rocznika 2019/20


 

20 września 2018 r.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 plakat informacyjny

Więcej informacji na www.men.gov.pl/REKRUTACJA


 

 

 

 

 

5 czerwca 2018 r.

INFORMACJA 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu informuje, że w dniu 14 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 17.00 w auli odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci rozpoczynajacych naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2018/2019. 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.


 

 

 

1 marca 2018 r.

INFORMACJA O NABORZE UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Dokumenty do pobrania:

 


   

6 czerwca 2017 r.

INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu informuje, że w dniu 13 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2017/2018.

Obecność obowiązkowa.


   

26 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu informuje, że na tablicy informacyjnej w szkole zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018.


   

14 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłasza zapisy dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018.

Rekrutacja uczniów rozpoczyna się od 22 marca 2017 r.

Zgłoszenia lub wnioski dotyczące zapisu dzieci do szkoły będą przyjmowane od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły lub wnioski dla dzieci zamieszkałych poza obwodem dostępne są na stronie internetowej (www.sp51.bytom.pl) lub w sekretariacie szkoły.

Do oddziałów integracyjnych, na wniosek rodziców, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, jak również poza jej obwodem, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć dzieci 6-letnie (rocznik 2011) które odbywały roczne przygotowanie przedszkolne.

Dyrektor Szkoły
mgr Beata Hucz-Pszon

 

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej rejonowej.

Wypełniają rodzice dzieci z rejonu szkoły.

 

Wniosek o przyjecie dziecka do szkoły podstawowej.

Wypełniają rodzice dzieci spoza rejonu szkoły.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018


   

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu informuje, że rejon szkoły obejmuje:

  • ul. Łużycka – cała
  • ul. Olimpijska – cała
  • ul. Piłkarska – cała
  • ul. Tarnogórska – cała
  • al. Tenisistów  – cała
  • ul. Wrocławska od nr 39 nieparzyste do końca

 

Menu

Mała Galeria

mala_galeria001.jpg
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com