Telefony sekretariatu:
(32) 280-05-50
(32) 289-33-33

fax: (32) 280-00-69
w godzinach od 7:00 do 15:00

e-mail: sekretariat[at]sp51.bytom.pl

STATUT
Szkoły Podstawowej nr 51
z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu
aktualizacja Luty 2017r.


SPIS TREŚCI

PODSTAWA PRAWNA
ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE
ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY
ROZDZIAŁ III WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE
ROZDZIAŁ IV FORMY PRACY SZKOŁY
ROZDZIAŁ V PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY
ROZDZIAŁ VI PROGRAM PROFILAKTYKI
ROZDZIAŁ VII ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
ROZDZIAŁ VIII UCZNIOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI
ROZDZIAŁ IX ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI
ROZDZIAŁ X ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 
pobierz pełny plik w pdf

Mała Galeria

mala_galeria001.jpg
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com