Telefony sekretariatu:
(32) 280-05-50
(32) 289-33-33

fax: (32) 280-00-69
w godzinach od 7:00 do 15:00

e-mail: sekretariat[at]sp51.bytom.pl

 


Aneks do Regulaminu biblioteki szkolnej

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej od 1 września 2020 roku w czasie zagrożenia epidemicznego

 1. W okresie zagrożenia epidemicznego nieczynna jest czytelnia.
 2. Ze względu na brak dostępu do czytelni wypożyczenia i zwroty książek realizowane są jedynie od zaplecza biblioteki.
 3. Zapotrzebowanie na określone pozycje książkowe uczeń lub jego rodzic/opiekun może składać drogą elektroniczną (LIBRUS) lub przez wychowawcę klasy ( w przypadku klas I-III)co najmniej jeden dzień przed planowanym terminem wypożyczenia.
 4. Wypożyczenia można zrealizować po otrzymaniu od bibliotekarza informacji zwrotnej na temat dostępności poszukiwanej książki i możliwego terminu odbioru ( LIBRUS).
 5. Czytelnicy korzystający z biblioteki są zobowiązani do zachowania między sobą półtorametrowego dystansu.
 6. Książki zwrócone przez czytelników są odkładane na wydzielony regałi oznaczone datą zwrotu ( każda książka musi być poddana dwudniowej kwarantannie i nie może być w trakcie jej trwania wypożyczana).

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

I WYPOŻYCZALNIA

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły i rodzice uczniów.

 2. Uczniowie mogą samodzielnie korzystać z katalogów bibliotecznych.

 3. Czytelnicy mają możliwość wypożyczenia masymalnie trzech książek na dwa tygodnie z możliwością prolongaty.

 4. Biblioteka umożliwia wypożyczanie książek na okres wakacji i ferii.

 5. Za książkę zniszczoną lub zagubioną czytelnicy odpowiadają materialnie - zwracają inny egzemplarz książki.

II CZYTELNIA

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.

 2. Obecność ucznia w czytelni uczeń wpisywana jest do zeszytu odwiedzin.

 3. W czytelni należy zachować ciszę.

 4. W czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

 5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki ( czytelni i wypożyczalni) .

 6. Uczniowie mogą przebywać w bibliotece w celach relaksacyjnych ( uczniowie klas I - IV od godz. 8.00 do 11.30, uczniowie klas V – VIII od godz. 11.30 do 16.00).

 7. W czytelni odbywają się zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów i promujące rozwój czytelnictwa.

 8. Czytelnia jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele – bibliotekarze i nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów uzupełniających programy nauczania i wychowania.

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI (MCI)

 1. Multimedialne Centrum Informacji jest integralną częścią biblioteki szkolnej.

 2. Z MCI mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice i prawni opiekunowie uczniów.

 3. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki.

 4. W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania Z MCI czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.

 5. Stanowisko przy komputerze przeznaczone jest do pozyskiwania informacji z baz danych udostepnionych w pracowni, z multimedialnych programów eduacyjnych oraz z zasobów Internetu. Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych i edukacyjnych.

 6. Przed korzystaniem z komputera należy zapoznać się z regulaminem MCI, okazać legitymację szkolną i wpisać się do zeszytu odwiedzin.

Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

 1. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów oprogramowania przyniesionego z zewnątrz. Niedozwolone jest składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików.

 2. Dokonywanie jakichkolwiek napraw, przekonfigurowanie sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, itp.) jest niedozwolone.

 3. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas.

  Za wyrządzone szkody ( zniszczenie sprzętu, zawirusowanie) użytkownik MCI ponosi odpowiedzialność materialną ; jeżeli użytkownikiem jest uczeń – odpowiedzialność ponosi jego prawny opiekun.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIKA

 1. Podręczniki są własnością szkoły.

 2. Uczeń wypożycza podręczniki na jeden rok szkolny.

 3. Odbiór podręczników i regulamin ich użytkowania kwitują rodzice uczniów na zebraniu

  z wychowawcą klasy.

 4. Przed zakończeniem roku szkolnego uczeń zwraca podręczniki szkole. Przyjmowaniem podręczników w wyznaczonych dniach ( wg harmonogramu )zajmują się nauczyciele – bibliotekarze.

 5. Uczeń, który planuje nieobecność przed zakończeniem roku szkolnego ( np. z powodu wyjazdu ), zobowiązany jest zwrócić podręczniki przed wyznaczonym terminem.

 6. Za egzemplarze zniszczone ( zalane, podarte, popisane, porysowane i.t.p.) lub zagubione należy przelewem bankowym uiścić opłatę ( wg obowiązującego cennika) do końca roku szkolnego.

 7. W przypadku niedokonania wpłaty w obowiązującym terminie uczeń oddaje nowy egzemplarz zagubionego/zniszczonego podręcznika.

O wydarzeniach związanych z działalnością biblioteki informujemy na bieżąco na witrynie szkoły w zakładce AKTUALNOŚCI.

Nauczyciele – bibliotekarze:

Lucyna Biegiesz

Krystyna Józefowicz

02.png05.png04.png03.png06.png01.png


ROK SZKOLNY 2017/2018

Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.30.

 Na zbiory biblioteki liczące ponad 18 tys. woluminów składają się :

 • księgozbiór podręczny, z którego można korzystać w czytelni (słowniki, encyklopedie, słowniki, atlasy)

 • beletrystyka (lektury, literatura obyczajowa, przygodowa, bajki, baśnie, wiersze i dramaty)

 • literatura popularnonaukowa ( książki z różnych dziedzin wiedzy: przyrody, geografii, matematyki, medycyny, religioznawstwa, techniki)

 • audiobooki

 • podręczniki

 W bibliotece działa Multimedialne Centrum Informacji, składające się z 3 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

 W bieżącym roku szkolnym (2017/2018) biblioteka bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

Efektem udziału w programie jest uzyskanie 15000 zł ze środków gminy i budżetu Państwa

na wzbogacenie księgozbioru. Za tą kwotę udało nam się zakupić książki i audiobooki - głównie lektury, ale również nowości wydawnicze i książki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 Pełna lista tytułów przedstawia się następująco:

 Kasdepke G. – Ostrożnie..., Z piaskownicy w świat, Mam prawo..., Detektyw Pozytywka, Co to znaczy..., Bon czy ton, savoir - vivre dla dzieci

Tylicka B. – O krakowskich psach i kleparskich kotach

Chotomska W–. Pięciopsiaczki

Krajewska M. – Mój młodszy brat

Widłak W. - Pan Kuleczka

Drzewiecka K. – Piątka z zakątka

Wawiłow W. - Wierszykarnia

Rusinek M. - Wierszyki domowe

Kosmowska B. - Dziewczynka z parku

Duszyńska J. – Cudaczek – Wyśmiewaczek

Zubrzycka E. - Słup soli

Legendy polskie

Olech J. - Dynastia Miziołków

Pałasz M. - Sposób na elfa

Christa J. - Kajko i kokosz. Szkoła latania

Goscinny R. - Mikołajek

Lewis C. S. - Opowieści z Narnii – Lew, czarownica i stara szafa

Twardowski J. - Wiersze nie tylko dla dzieci

Maleszka A. - Magiczne drzewo. Czerwone krzesło, Inwazja

Czechow. A – Opowiadania

Kosik R. - Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi

Krasicki I. - Wybór bajek i satyr

Dickens C. - Opowieść wigilijna

Fredro A. - Zemsta

Żeromski S. - Siłaczka

Kleinbaum N. - Stowarzyszenie umarłych poetów

Kamiński A. - Kamienie na szaniec

Prus B. – Wybór nowel

Sienkiewicz H. - Quo vadis?

Schmitt E. E. - Oskar i pani Róża

Sat – Okh – Biały mustang

Słowacki J. - Balladyna

Saint - Exupery – Mały książę

Tolkien J.R. R. - Hobbit

 Kinney J. - Dziennik cwaniaczka, cz. 7, 8, 9, 10

Rowling J. K. - Harry Potter , cz. 8

Szwajkowska E. - Sto wierszyków...

Kiełbasiński K. - Chrząszcz brzmi w trzcinie...

Moc jest w nas. Bajki terapeutyczne...

Bajki terapeutyczne ( audiobook)

Nowak E. - Czytam sobie. Edison...

Nowak E. - Czytam sobie. Apollo 11...

Nowak E. - Czytam sobie. Mecz o wszystko...

Akademia Pana Kleksa (audiobook)

Pinokio (audiobook)

Opowieści z Narnii (audiobook)

Opowieść wigilijna (audiobook)

Niezwykłe przygody Detektywa Pozytywki (audiobook)

 Bibliotekarze – mgr Lucyna Biegiesz i mgr Krystyna Józefowicz zachęcają do:

korzystania z księgozbioru

 • udziału w zajęciach czytelniczych dla klas I – III we wtorki i czwartki w godzinach : 7.45 – 8.00

 • udziału w konkursach czytelniczych szkolnych i pozaszkolnych – w bieżącym roku szkolnym odbyły się konkursy ze znajomości treści lektur dla wszystkich klas

  (kl. I – Pięciopsiaczków, II – Legend Polskich, III – Co to znaczy, IV – Mikołajka, V- Magcznego drzewa, VI – Hobbita i Opowiadań Czechowa, VII – Opowieści wigilijnej); aktualnie uczniowie biorą udział w dwóch konkursach pozaszkolnych: „Książka z kubkiem herbaty” i „Wielka Liga Czytelników” 

 • 20011801.png28011802.png28011805.png28011804.png28011803.png

Mała Galeria

mala_galeria001.jpg
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com