Telefony sekretariatu:
(32) 280-05-50
(32) 289-33-33

fax: (32) 280-00-69
w godzinach od 7:00 do 15:00

e-mail: sekretariat[at]sp51.bytom.pl

HISTORIA SZKOŁY

Oficjalny dzień inauguracji Szkoły Podstawowej nr 51 to dzień 23 września 1967 roku. Pełna nazwa brzmiała wówczas Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bolesława Bieruta w Bytomiu. Jej otwarciu, tak jak i wielu innym szkołom, towarzyszyło hasło «Tysiąc szkół na 1000 - lecie». W nowych salach i pracowniach uczyło się w początkowym okresie około 460 uczniów, mieszkający przy ulicach: Łużyckiej, Chopina, Kasprowicza, Piastowskiej, Pilotów, Żwirki i Wigury, Rajskiej, Obozowej, Pionierów, Robotniczej, Reja, Sportowej, Krasińskiego oraz Pułaskiego.

Funkcję pierwszego kierownika szkoły objęła mgr Kazimiera Przeworczyk, zaś trzy lata później, kolejnym jej kierownikiem został mgr Mieczysław Waleczko. Od 1972 roku dyrektorem szkoły był mgr Wiktor Szmajduch. Szkoła od samego początku stwarzała uczniom różnorodne możliwości rozwoju zainteresowań. Mianowicie, obok zespołu mandolinowego istniał w niej zespół gitarowy. Teatr cieni oraz zespół taneczny wspaniale wyzwalały ekspresję dzieci. Uczniowie SP nr 51 byli członkami pierwszej na Śląsku harcerskiej orkiestry dętej pod batutą doświadczonego dyrygenta Emila Pilarskiego, działającej od 1973 roku. W szkole istniały również liczne organizacje, dla przykładu można podać: ZHP, SKS, SKO, zuchy, jak również PCK i TPD. Warto wspomnieć, iż z ramienia Prezydenta Miasta Bytomia, młodzież ucząca się w naszej szkole pełniła od 1974 roku patronat nad terenami zielonymi w Parku im. K. Świerczewskiego (obecnie im. F. Kachla). Dzieliła się również doświadczeniami i osiągnięciami z innymi szkołami w ramach «Klubu otwartych szkół» , który działał pod patronatem czasopisma «Motywy».

W 1975 roku dyrektorem szkoły została mgr Alina Pietrzykowska, która sprawowała tę funkcję do roku 1985. W 1976 Klub Sportowy Polonia Bytom objął patronat nad naszą szkołą, dzięki czemu po dziś dzień wielu uczniów uczęszcza na popołudniowe treningi, odbywające się w sąsiedzkim klubie sportowym. Obok istniejących wtenczas organizacji i kół zainteresowań, do życia powołano w 1979 roku Koło Przyjaciół Harcerstwa.

Lata 1985 - 1994 to lata dyrektorowania mgr Barbary Żyndy. Należy zaznaczyć, iż w tym okresie, a dokładnie w 1989 roku zniesiono imię szkoły oraz obchody jej dotychczasowego patrona. Od tej pory szkoła funkcjonowała pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 51 w Bytomiu. W tym okresie  do szkoły uczęszczało około 1100 uczniów.W roku 1986 powstał w szkole zespół muzyczny «Kontrast» pod opieką mgr Kazimierza Krawczuka.

Na przestrzeni lat do użytku oddawane były i unowocześniane kolejne klasy, sale i pracownie. Jednak po objęciu funkcji dyrektora szkoły przez mgr Renatę Markowską w 1994 roku nastąpiła gruntowna modernizacja placówki. Dokonano generalnego remontu wielu pomieszczeń i korytarzy. Przebudowano sekretariat, gabinet dyrektora, szatnię, portiernię, świetlicę oraz dwukrotnie pokój nauczycielski. Powstały również kąciki rekreacyjne, pracownie komputerowe, wyremontowano dwie sale gimnastyczne i szkolne korytarze. W 1987 roku rozpoczęła się budowa nowego skrzydła szkoły, które zostało oddane do użytku w 2004 roku. Mieści się w nim aula szkolna, dodatkowe pomieszczenia świetlicy, sala rehabilitacji oraz sale do stymulacji polisensorycznej i terapii metodą integracji sensorycznej.

W roku szkolnym 1999/2000 dyrektor R. Markowska otworzyła pierwszą w Bytomiu klasę integracyjną, która pozwoliła, by dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i opiekuńczych znalazły ciepło, możliwość nauki, tudzież zabawy właśnie w naszej szkole. Od 01.01.2002 nadano szkole nazwę Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi. W dniu dzisiejszym uczy się w niej 572 uczniów - w 14 oddziałach integracyjnych oraz 12 masowych. Wraz z przyjęciem do szkoły dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych klasy, w których dzieci uczą się oraz toalety, zostały przystosowane tak, by czuły się w nich miło, bezpiecznie i pewnie. Wszystkie dzieci mogą również liczyć na opiekę w świetlicy szkolnej, w której wychowawcy zapewniają dzieciom ciekawy i kreatywny sposób spędzenia czasu po lekcjach lub przed ich rozpoczęciem.
W naszej szkole do dziś działają koła zainteresowań, dzięki którym uczniowie inspirowani przez nauczycieli rozwijają swe zamiłowania. Bardzo chętnie biorą udział w zajęciach koła polonistyczno-teatralnego, przyrodniczego, tanecznego, czy też plastycznego, mogą również uczestniczyć w treningach SKS-u. Uczęszczają na zajęcia drużyny harcerskiej «Wilczki morskie» i chóru szkolnego.

Na przestrzeni lat szkoła odnosiła wiele prestiżowych sukcesów. Przykładowo, w roku szkolnym 1969/70 otrzymała wyróżnienie I stopnia w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Chóralnych oraz  I i II miejsce w wojewódzkim konkursie recytatorskim. W roku 1976/1977 ? II miejsce we współzawodnictwie bytomskich szkół, na najbardziej usportowioną szkołę, który to tytuł.... W roku szkolnym 1977/1978 otrzymała nagrodę w Turnieju Złotego Krążka. Kolejne ważne osiągnięcia sportowe (oprócz wielu sukcesów na terenie miasta) to finałowe miejsca w zawodach wojewódzkich (w łyżwiarstwie szybkim, czwórboju lekkoatletycznym, piłce ręcznej, biegach przełajowych, tenisie stołowym). W roku szkolnym 1995/96 szkoła zajęła II miejsce w XXXIV Wojewódzkich Igrzyskach Sportowych. Szkolna organizacja LOP otrzymała w roku 1987/1988 dyplom uznania za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony i właściwego kształtowania środowiska. Uczniowie szkoły corocznie biorą udział w międzynarodowym konkursie matematycznym «Kangur» zdobywając nagrody i wyróżnienia na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim (np. nagroda I stopnia i wyróżnienie II stopnia w roku szkolnym 2007/2008).

Inne ważne dla szkoły sukcesy uczniów w latach 2000 - 2008 to: w roku szkolnym 2001/2002 uczniowie klas szóstych zdobyli I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Gawędę Ekologiczną, uczeń klasy III integracyjnej wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Oddziałów i Klas Integracyjnych pod hasłem «Razem», I miejsce uczennicy kl. V w Ogólnopolskim Konkursie Europejskiego Centrum Bajek, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Gitarowym ucznia kl. VI w 2004 roku, II miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Języka Angielskiego w 2005 roku, przyznanie specjalnego stypendium za wybitne osiągnięcia naukowo-sportowe, kulturalne i artystyczne uczniowi Markowi Bartusikowi w roku 1999. Szkoła otrzymała również wyróżnienie w województwie za propagowanie idei oszczędności wśród dzieci.

W szkole zatrudniona była zawsze pofesjonalna, wysoko wykwalifikowana i zaangażowana w swą pracę kadra nauczycielska, która oprócz zajęć przewidzianych planem, prowadzi szereg kół zainteresowań oraz realizuje programy autorskie i innowacje pedagogiczne. Nauczyciele prezentują również swoje doświadczenia w publikacjach pedagogicznych: czasopismach, internetowych platformach edukacyjno-pedagogicznych, współautorstwie podręcznika «Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej» wydanego w ramach programu Unii Europejskiej pod patronatem Microsoftu. Szkoła realizuje także projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego tj. pracownia komputerowa, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej, sprzęt i pomoce dydaktyczne ułatwiające kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Osiągnięcia, sukcesy uczniów, działania wychowawcze i opiekuńcze podejmowane przez szkołę były i są dostrzegane zarówno przez lokalne środowisko jak i władze oświatowe. Ważnym wydarzeniem dla szkoły było otrzymanie w roku 1998 Medalu Miasta Bytomia z rąk Prezydenta Miasta. Dyrektor szkoły mgr Renata Markowska uhonorowana została Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Nagrodami Prezydenta Miasta Bytomia.

Od roku szkolnego 2009/2010 funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Beata Hucz-Pszon.

Mała Galeria

mala_galeria001.jpg
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com